Termeni și Condiții

1. Definiții

a. “Site” se referă la website-ul operat de CRAUPADIA SRL sub numele WeDesign, accesibil la adresa www.we-design.ro. b. “Utilizator” sau “Utilizatori” se referă la orice persoană care accesează sau utilizează site-ul. c. “Servicii” se referă la orice produs sau serviciu furnizat de WeDesign.

 

2. Acceptarea Termenilor

Accesarea sau utilizarea site-ului implică acceptarea și respectarea integrală a acestor Termeni și Condiții. Utilizarea site-ului constituie un acord între Utilizator și WeDesign.

 

3. Drepturile de proprietate intelectuală

a. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și designului site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, grafice, logo-uri, imagini, clipuri video și software, sunt deținute de WeDesign sau de terțe părți autorizate. b. Utilizatorilor li se acordă dreptul de a accesa și utiliza conținutul site-ului în scopuri personale sau comerciale, dar nu li se acordă dreptul de a modifica, reproduce, distribui sau vinde conținutul fără acordul scris prealabil al WeDesign sau al deținătorilor de drepturi.

 

4. Confidențialitatea datelor

a. WeDesign respectă confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorilor conform Politicii de Confidențialitate disponibilă pe site. b. Utilizatorii sunt responsabili pentru furnizarea datelor personale corecte și actualizate și sunt de acord să furnizeze astfel de informații pentru utilizarea serviciilor oferite de WeDesign.

 

5.Limitarea responsabilității

a. WeDesign nu garantează disponibilitatea sau acuratețea continuă a site-ului sau a serviciilor sale. b. Utilizatorii sunt de acord să utilizeze site-ul și serviciile sale pe riscul propriu. WeDesign nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daună rezultată din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza site-ul.

 

6. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Prezentul Acord este guvernat de legile în vigoare ale României. Orice dispute legate de acest Acord vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Cluj, România.

 

7. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@we-design.ro.

 

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

WeDesign își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și Condiții. Utilizatorii sunt responsabili să verifice periodic aceste modificări. Utilizarea continuă a site-ului după modificarea Termenilor și Condițiilor constituie acceptarea acestora.

Prin utilizarea site-ului, Utilizatorii sunt de acord cu toți Termenii și Condițiile menționate mai sus.